Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0097-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиционна подкрепа за модернизация на предприятието и повишаване конкурентоспособността на „КИС 2005”ООД"
Бенефициент: "Кис 2005" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Инвестиционна подкрепа за модернизация на предприятието и повишаване конкурентоспособността на „КИС 2005”ООД"
Дейности: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване
Доставка и монтаж на оборудване
Одит на проекта
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 803 BGN
Общ бюджет: 154 798 BGN
БФП: 100 619 BGN
Общо изплатени средства: 100 619 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 100 619 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 619 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 85 526 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 526 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 093 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 093 BGN
Финансиране от бенефициента 54 817 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз