Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0928-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация в „ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД
Бенефициент: "ХИДРОПЛАСТФОРМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация в „ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД
Дейности: Система за управление на проекта
Подготовка на документацията и провеждане на процедури за избор на доставчик на машини
Доставка на машини. Обучение на персонала за работа с тях
Визуална идентификация на финансирането за реализацията на проектните дейности
Одит на проекта
Техническо и финансово отчитане. Изготвяне на проектно досие
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 755 BGN
Общ бюджет: 118 720 BGN
БФП: 77 168 BGN
Общо изплатени средства: 77 168 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 76 421 BGN
2012 748 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 168 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 64 957 BGN
2012 635 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 593 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 463 BGN
2012 112 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 575 BGN
Финансиране от бенефициента 46 176 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз