Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0361-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация и въвеждане на иновативни процеси в „Раломекс” АД""
Бенефициент: "РАЛОМЕКС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Завет
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация и въвеждане на иновативни процеси в „Раломекс” АД"
Дейности: Иницииране и мобилизиране на проекта
Подготовка и предоставяне на тръжни документи
Оценка на оферти и сключване на договор(и) за доставка
Доставка на оборудване
Откриване на работни места и обучение на персонала
Включване на новото оборудване в производствения процес
Визуализация на проекта
Одит и приключване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РАИС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 324 480 BGN
Общ бюджет: 524 164 BGN
БФП: 314 499 BGN
Общо изплатени средства: 314 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 314 499 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
314 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 267 324 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
267 324 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 47 175 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 175 BGN
Финансиране от бенефициента 216 320 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз