Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0493-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за производство на софтуер и предоставяне на сервизни услуги за комплексни ИКТ системи по световни стандарти "
Бенефициент: „Контракс” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за производство на софтуер и предоставяне на сервизни услуги за комплексни ИКТ системи по световни стандарти "
Дейности: Провеждане процедури за определяне на доставчиците на целия софтуер, прилежащ хардуер и консултантски услуги.Избор на доставчиците и сключване на договорите за доставка
Доставка на целия софтуер и целия хардуер
Инсталация, тестване, настройка, интеграция, въвеждане в експлоатация на софтуер и хардуер и обучение на персонала
Консултации по внедряването на единната информационна система предназначена за управление на сервизните услуги и HelpDesk
Визуализация
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 526 680 BGN
Общ бюджет: 808 423 BGN
БФП: 485 054 BGN
Общо изплатени средства: 484 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 485 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 105 336 BGN
2010 0 BGN
2011 379 544 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
484 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 412 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 89 536 BGN
2010 0 BGN
2011 322 612 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
412 148 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 800 BGN
2010 0 BGN
2011 56 932 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 732 BGN
Финансиране от бенефициента 351 120 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз