Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0641-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на “Торготерм” чрез въвеждането на „Компютъризиран технологичен комплекс за разкрояване и огъване на детайли от листова стомана"
Бенефициент: "Торготерм" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на “Торготерм” чрез въвеждането на „Компютъризиран технологичен комплекс за разкрояване и огъване на детайли от листова стомана"
Дейности: Сформиране на екип от експерти за изпълнението на проекта
Избор на изпълнител – доставчик;
Доставка на технологично оборудване
Визуализация и публичност на проектните дейности
Вътрешен мониторинг и отчетност по проекта
Отчитане на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АМАДА ГмбХ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 978 965 BGN
Общ бюджет: 1 957 580 BGN
БФП: 978 790 BGN
Общо изплатени средства: 978 755 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 978 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 195 793 BGN
2011 782 212 BGN
2012 750 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
978 755 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 831 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 166 424 BGN
2011 664 880 BGN
2012 638 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
831 942 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 369 BGN
2011 117 332 BGN
2012 113 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 813 BGN
Финансиране от бенефициента 978 965 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз