Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0659-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Автоматизация на производството”
Бенефициент: "ВЕКТОР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: „Автоматизация на производството”
Дейности: Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на дозираща машина
Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Избор на консултантска организация и провеждане на маркетингово проучване и стратегия
Популяризиране и визуализация на проекта
Мониторинг и отчетност на проекта
Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 370 BGN
Общ бюджет: 59 512 BGN
БФП: 38 683 BGN
Общо изплатени средства: 38 683 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 674 BGN
2010 0 BGN
2011 27 009 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 683 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 923 BGN
2010 0 BGN
2011 22 958 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 880 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 751 BGN
2010 0 BGN
2011 4 051 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 802 BGN
Финансиране от бенефициента 31 430 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз