Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0857-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на Модул Модус ООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на производствената дейност"
Бенефициент: Модул Модус ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на Модул Модус ООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на производствената дейност"
Дейности: Доставка и внедряване на машини, съоръжения и оборудване
Консултантски услуги
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 375 BGN
Общ бюджет: 267 540 BGN
БФП: 173 901 BGN
Общо изплатени средства: 173 901 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 173 901 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
173 901 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 147 816 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 816 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 085 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 085 BGN
Финансиране от бенефициента 97 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз