Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0308-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на нови продукти, съответстващи на европейските норми и изисквания, от СД “ЕНКО – Недев С-ие”"
Бенефициент: СД"ЕНКО-НЕДЕВ С-ИЕ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на нови продукти, съответстващи на европейските норми и изисквания, от СД “ЕНКО – Недев С-ие”"
Дейности: Тръжни процедури за избор на доставчици
Дизайн, изработка и доставка на шприц-форми за пластмасови транспортни опаковки за многократна употреба
Доставка на машина за тампонен печат върху пластмасови изделия
Разработване на маркетингова стратегия за реализация на новите продукти
Визуализация
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 367 133 BGN
Общ бюджет: 562 260 BGN
БФП: 365 469 BGN
Общо изплатени средства: 365 469 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 365 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 362 544 BGN
2012 2 925 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
365 469 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 310 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 308 162 BGN
2012 2 486 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
310 649 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 54 382 BGN
2012 439 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 820 BGN
Финансиране от бенефициента 197 687 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз