Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0128-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модернизация и развитие на Унифарм АД
Бенефициент: Унифарм АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Модернизация и развитие на Унифарм АД
Дейности: Дейности свързани със закупуване на ДМА
Дейности свързани със закупуване на ДНА
СМР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 654 500 BGN
Общ бюджет: 4 717 350 BGN
БФП: 2 358 675 BGN
Общо изплатени средства: 2 354 331 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 358 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 530 000 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 824 331 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 354 331 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 004 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 450 500 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 550 681 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 001 181 BGN
В т.ч. Национално финансиране 353 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 79 500 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 273 650 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
353 150 BGN
Финансиране от бенефициента 2 654 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз