Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/011-02
Наименование: “Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс “Създатели на Българската държава от км 0+60 до 0+430”
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за ограничаване и превенция на рисковете за живота и имуществото на жителите и гостите на Община Шумен, чрез укрепване на срутище на панорамен път към туристически комплекс “Създатели на българската държава”.
Дейности: Сформиране на екип и управление на проекта
Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и възлагане на разработването на тръжна документация
Избор на изпълнител за СМР дейностите по укрепване на срутище на панорамен път към туристически комплекс “Създатели на българската държава” в община Шумен
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за извършените СМР дейности
Изпълнение на строително-ремонтните дейности
Постоянен инвеститорски контрол
Въвеждане на обект „Укрепване на срутище на панорамен път към туристически комплекс “Създатели на българската държава” в експлоатация
Разпространение на информация и публичност
Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 986 935 BGN
Общ бюджет: 722 489 BGN
БФП: 722 489 BGN
Общо изплатени средства: 684 847 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 722 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 296 080 BGN
2011 394 774 BGN
2012 - 6 008 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
684 847 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 614 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 251 668 BGN
2011 335 558 BGN
2012 - 5 106 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
582 120 BGN
В т.ч. Национално финансиране 108 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 412 BGN
2011 59 216 BGN
2012 - 901 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 727 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището.
Индикатор 2 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището.
Индикатор 3 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз