Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0035-C0001
Номер на проект: А09-31-126C /12.06.2009г.
Наименование: Постигане на по--добри услуги за гражданите и бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични възможности
Бенефициент: Община Струмяни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е подобряване на обслужването на гражданите в отговор на техните потребности и очаквания, чрез оптимизация на административните процеси и изпълнението им по електронен път в рамките на община Струмяни.
Дейности: Дейност 1: Проучване на настоящата ситуация.
Дейност 2 : Проучване на добри европейски практики в подкрепа на работата на община Струмяни.
Дейност 3 : Определяне на приоритети за работа и индикатори за реализирането им
Дейност 4: Изграждане на модерна система за услуги на община Струмяни.
Дейност 5: Изграждане на необходимите опит и умения у общинската администрация за използване на новите възможности на е-услуги, както и за модерно обслужване на гражданите.
Дейност 6: Дейности, насочени към промотиране на новите услуги на общината.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 378 346 BGN
Общ бюджет: 260 360 BGN
БФП: 260 360 BGN
Общо изплатени средства: 258 429 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 260 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 75 669 BGN
2010 83 618 BGN
2011 109 929 BGN
2012 - 10 787 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
258 429 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 221 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 64 319 BGN
2010 71 076 BGN
2011 93 440 BGN
2012 - 9 169 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
219 665 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 350 BGN
2010 12 543 BGN
2011 16 489 BGN
2012 - 1 618 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 764 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Доклади.
Индикатор 2 По Д2 - Разработен анализ на европейските добри практики в тази сфера.
Индикатор 3 По Д2 - Проведено успешно обучително пътуване.
Индикатор 4 По Д3 - Обновен официален сайт.
Индикатор 5 По Д4- Разработена и внедрена цялостна софтуерна система.
Индикатор 6 По Д5 - Брой обучени общински служители.
Индикатор 7 По Д6 - Брой отпечатани листовки.
Индикатор 8 По Д6 - Произведен клип.
Индикатор 9 По Д7 - Публикуван бюлетин; Проведени пресконференции; Проведени интервюта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз