Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0008-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0038
Наименование: "Алтернативни грижи за развиване на социални и трудови умения за деца от ДДЛРГ "Радост"
Бенефициент: ЕООД "Мариана Ковачева"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: на първия ден на месеца, следващ датата, на която Договарящият орган е превел авансовото плащане по договора
Дейности: 1. Подготовка на екипа на проекта Оформяне на граждански договори; Изработване на план-график за обучения на децата и персонала. Съставяне на графици за провеждане на мероприятията.
2. Доставка на подходящо оборудване Закупуване оборудване и обзавеждане за дневния център в Радомир:  Настолен компютър, монитор, клавиатура и мишка – за обучения на персонала;  Преносим компютър,мишка, чанта, зарядно, нолонки, камера и слушалки – за нуждите на лектори и обучители;  Мултимедиен проектор – за онагледяване лекции и обучение;  Принтер -1 бр.- за обученията на персонала;  Система за домашно видео- за музикално оформление на заниманията с децата;  Екран – 1 бр. за обученията;  Флипчарт – 1 бр – за онагледяване лекции и образователни часове;  дъски - бяла и корк– за обучението;  Климатик – 2 бр. –за нуждите бенефициентите;  Бюро – 6 бр. и 10 бр. столове – за обученията;  Телефонен апарат – за нуждите на лектори и обучители ;  Хладилник – 1 бр. – за съхраняване на закуски за децата и кафе-пауза на персонала;  Автомат за вода- за децата и обучавания персонал;  Поставка за документи – за обучаван персонал;  Разклонители – 3 бр. – за свързване на компютърната конфигурации;  Окачалка за дрехи – 2 бр.- лектори и треньори; деца и обучаван персонал в Центъра.  Микробус – за превоз на децата Радомир -Дрен и обратно; за подпомагане изпълнението на дей-ностите; Според проучване за наемане на автобус от местни превозвачи е видно, че превоза на децата от Дрен до Радомир и обратно ще струва в рамките на 20000 лева. Превоза на персонала удвоява тази цена. Освен това, закупуване на собствен превоз е оправдано защото: няма зависимост от външен превозвач; ще бъде ново транспортно средство, гарантиращо в по-голяма степен сигурност за пре-возваните деца и работещи; ще остане собственост на Центъра в Радомир за мероприятия и в следва-щите години, което е предпоставка за устойчивост на проекта; ще обслужва нуждите на участниците в проекта по дейностите; след приключване на проекта ще може да се ползва от ЕООД»Мариана Ковачева» за понататъшна социална дейност. За микробуса са предвидени разходи за застраховка за 1 год, невъзстановим ДДС Закупуване на оборудване за обученията: Предвидени са разходи за гориво – 960 л.  Костюми за хор- 30 бр;  Костюми народни танци – 30 бр;  Екипи модерни танци – 30 бр;  Книжки за музика и танци – 10 бр.;  Компактдискове с музикални записи – за озвучаване на обученията – 20 бр.; Ще се закупят и следните консумативи:  Принтерна хартия – 5 пакета – за нуждите на екипа; копиране на материали за обучението, лекциите;  Карирана хартия 5 пакета – за нуждите на екипа на проекта и лектори;  Папка картонена – 30 бр. – за лектори и обучаван персонал;  Папка PVC- 100 бр.- за обученията на персонала;  Папка джоб – 2 пакета – за нуждите на екипа на проекта, лектори и обучаван персонал;  Борд маркер – 10 бр.- различни цветове, за обучението и лекциите;  Флипчарт хартия- 5 броя – за обученията;  Консумативи за принтер- 2 бр. предвид експлоатацията на принтера при обучението;  Прахосмукачка – за почистване на помещенията за обучение;  Химикалки- 30 бр. – за обучавания персонал и лекторите;  Папка клипборд – 3 бр – за лекторите;  Оргарайзер – 6 бр.- за всяко бюро на обучавания персонал;  Визитка с щипка – 8 пакета- 40 бр. за обучаван персонал, лектори и треньори;  Дизайн хартия -2 пакета – за издаване на сертификат за преминалите курс на обучение;  Санитарни материали – спрей за почистване на компютри, мултимедия; почистващи препарати за помещенията.
3. Откриване на дейностите Откриване на дейностите по проекта с кръгла маса за представяне пред партньори, гости и обществеността целите, дейностите, екипа.
4. Предоставяне на комплекс от услуги и грижи за деца. В Центъра ще се обучават 3 групи деца на възраст от 3 до 6 г. и биологичните семейства на всяко от тях, проявяващо интерес. Работата с всяка група ще продължи по 4 месеца- по програма и график, изготвени от екипа и лекторите. За децата се пред-вижда закуска по време на почивката.
5. Обучение на персонала В центъра в Радомир ще се проведе обучение на възпитатели и помощник-възпитатели. Ще бъдат обучени 4 групи по 6 човека- 2 възпитатели, 3 пом-възпитатели, 1 други / Директор ДДЛРГ, социален работник, психолог, Мариана Ковачева/. С всяка група ще се работи по 3 месеца. Обученията ще се провеждат по 4 учебни часа/45 мин./ 6 дни месечно, съобразно установения график за работа на персонала в дома и възможностите има за прсъствие на обученията. За обучавания персонал се предвижда кафе-пауза през почивката. Предвидени са и пътни разходи на персонала /по-голямата част са от други населени места/ до Дрен, откъдето ще бъдат транспортирани до Радомир.
6. Закриване на дейностите Закриване на дейностите по проекта с пресконференция за обществеността и медиите и кръгла маса за участници в проекта, заинтересовани страни, представители на бизнеса и заинтересовани институции.
7. Информиране на обществеността за популяризиране на дейностите по проекта Изработване на уеб- сайт за отразяване на дейността по проекта-1бр.; Информационна табела съгласно правилата на ЕС; Провеждане на кръгла маса - при откриване и закриванена дейностите по проекта; Отразяване на дейностите чрез медиите – кабелна телевиия и местни вестници – при откриване и закриване на проекта; Изработване на покани, брошури, папки и др. за кръгли маси при откриване и закриване на дейностите по проекта – по 100 бр.; Изработване на плакати и монтирането им - 20 бр. Закупуване на рекламни аксесоари - тениски, шапки, знаменца- по 100 бр.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Евромодел"
ОБЩИНА РАДОМИР
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 783 BGN
Общ бюджет: 144 587 BGN
БФП: 144 587 BGN
Общо изплатени средства: 142 068 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 33 357 BGN
2010 100 070 BGN
2011 8 641 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 068 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 353 BGN
2010 85 059 BGN
2011 7 345 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 757 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 004 BGN
2010 15 010 BGN
2011 1 296 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 310 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз