Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0021-C0001
Номер на проект: ДОПТ-49/29.12.2015 г.; ДОПТ-2/30.04.2018 г.
Наименование: Модернизация на виадукти от АМ „Тракия” и АМ „Хемус”: - АМ „Тракия”, при км 61+327; - АМ „Тракия”, при км 67+027; - АМ „Хемус”, при км 30+874
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 23.12.2015
Начална дата: 29.12.2015
Дата на приключване: 30.04.2018
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Реализацията на проекта ще допринесе да бъдат модернизирани 1,526 км автомагистрала, което представлява 7,3 % изпълнение.
Дейности: Възнаграждения за планиране и проектиране
Строителство и изграждане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 395 970 BGN
Общ бюджет: 23 546 977 BGN
БФП: 23 546 977 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 546 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 837 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 709 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Изграждане на виадукти
Индикатор 2 (Д) Обща дължина
Индикатор 3 (Д) Изграден виадукт при км 61+327 на Автомагистрала „Тракия”
Индикатор 4 (Д) Изграден виадукт при км 67+027 на Автомагистрала „Тракия”
Индикатор 5 (Д) Изграден виадукт при км 30+874 на Автомагистрала „Хемус”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз