Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0020-C0001
Номер на проект: ДОПТ-48/29.12.2015 г.
Наименование: "Изграждане на големи съоръжения и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи в участъка от път IІ-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел „Младост“ в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 23.12.2015
Начална дата: 29.12.2015
Дата на приключване: 30.04.2018
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е изграждане на липсваща важна част от СОП градска магистрала;
Дейности: Строителство и изграждане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 141 433 BGN
Общ бюджет: 11 151 349 BGN
БФП: 11 151 349 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 151 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 921 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 230 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Изградени надлези
Индикатор 2 (Д) 2. Изградена естакада
Индикатор 3 (Д) 3. Реконструирани водопроводи – стоманен водопровод СТ800
Индикатор 4 (Д) 4. Реконструирани водопроводи - Клон 1
Индикатор 5 (Д) 5. Изградени обслужващи пътища
Индикатор 6 (Д) 6. Изградени нови галерии
Индикатор 7 (Д) 7. Реконструирана галерия
Индикатор 8 (Д) 8. Изградени нови водопроводи
Индикатор 9 (Д) 9. Изградена нова канализация
Индикатор 10 (Д) 10. Изградена телефонизация PVC тръбна система и съобщителен кабел
Индикатор 11 (Д) 11. Изградена PVC тръбна система и кабели НН и Ср.Н
Индикатор 12 (Д) 12. Изградено улично осветление
Индикатор 13 (Д) 13. Изграден трансформаторен пост БКПТ – 400/20/0,4 kV
Индикатор 14 (Д) 14. Изградено кръгово кръстовище


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз