Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-3.0.01-0009-C0001
Номер на проект: ДОПТ-33/04.11.2015 г.; A-9/17.10.2016 г.
Наименование: "Проект за разширение Линия 2 на метрото в София, участък от МС "Джеймс Баучер" до МС "Витоша" - Фаза 1
Бенефициент: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 07.09.2015
Начална дата: 04.11.2015
Дата на приключване: 17.10.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът за разширение на Линия 2 , участък МС ”Джеймс Баучер” до МС ”Витоша” има за цел свързването на южните територии на града с ЦГЧ, Централната ж.п. гара, и Международната автогара и чрез Линия 1 с големите жилищни комплекси в западна и източна посока и Летището.
Дейности: Непредвидени разходи
Закупуване на земя
Строителство и изграждане
Надзор по време на строителството
Машини и инсталации
Възнаграждения (за планиране и проектиране)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 428 077 BGN
Общ бюджет: 20 428 077 BGN
БФП: 20 428 077 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 428 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 363 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 064 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Подготовка за разкриване и оборудване на строителните площадки ( строителна площадка стартова шахта и строителна площадка метростанция);
Индикатор 2 (Д) 2.1 Реконструкция на съществуващи инженерни мрежи - Водопровод
Индикатор 3 (Д) 2.2. Реконструкция на съществуващи инженерни мрежи - Канализация
Индикатор 4 (Д) 2.3. Реконструкция на съществуващи инженерни мрежи - Газопровод
Индикатор 5 (Д) 2.4. Реконструкция на съществуващи инженерни мрежи - Електроснабдителна мрежа
Индикатор 6 (Д) 2.5. Реконструкция на съществуващи инженерни мрежи - ТТ кабели
Индикатор 7 (Д) 2.6. Реконструкция на съществуващи инженерни мрежи - Улично осветление
Индикатор 8 (Д) 3. Строителство на тунел от км 10+452.00 до км 11+239.385 - по НАТМ
Индикатор 9 (Д) 4. Изграждане на тунелен участък от км 11+239.385 до началото на МС 12 – открит способ
Индикатор 10 (Д) 5.Изграждане на конструкцията на МС „Витоша” (МС 12)
Индикатор 11 (Д) 6. Изграждане на частта на тунела за смяна на посоката за движение до кръстовището на бул. Тодор Каблешков – по открит способ
Индикатор 12 (Д) 7. Пътни работи за възстановяване на бул. Черни връх над участъка - от ул. Сребърна до ул Филип Кутев, в т.ч. двете кръстовища
Индикатор 13 (Д) 8.1. Подготвителни работи в т.ч. проектиране и частична доставка на оборудване и съоръжения за изпълнение на електромеханична част в т.ч.- ТПС
Индикатор 14 (Д) 8.2. Подготвителни работи в т.ч. проектиране и частична доставка на оборудване и съоръжения за изпълнение на електромеханична част в т.ч. - Кабелни линии
Индикатор 15 (Д) 8.3. Подготвителни работи в т.ч. проектиране и частична доставка на оборудване и съоръжения за изпълнение на електромеханична част в т.ч.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз