Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/015-02
Наименование: Укрепване на свлачище на път IV – 16061 с. Реброво – с. Ябланица
Бенефициент: Община Своге
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 26.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Своге
Описание
Описание на проекта: Ограничаване и максимално предотвратяване на щетите и рисковете за живота и имуществото на жителите на община Своге, подобряване качеството на околната среда на територията на населеното място и повишаване стандарта на живот на населението.
Дейности: дейност 1: "Организация и управление на проекта"
дейност 2 „Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на фирма за извършване на строителен надзор”
дейност 3 „Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на фирма за изпълнение на укрепване на свлачище на път ІV – 16061 с. Реброво – с. Ябланица”
дейност 4 „Дейности по СМР”
дейност 5 „Контрол върху СМР”
дейност 6 „Управление на проекта и осигуряване на отчетност”
дейност 7 „Информационна дейност, визуализация на проекта”
дейност 8 „Одит на проекта"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 749 802 BGN
Общ бюджет: 205 478 BGN
БФП: 205 478 BGN
Общо изплатени средства: 205 478 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 105 867 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 611 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
205 478 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 89 987 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 669 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
174 656 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 880 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 942 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 822 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Фактор Определяне Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Индикатор: Изчисляване Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Индикатор: Създаване на нови постоянни и временни работни места
Индикатор 4 индикатор:Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 5 индикатор:Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз