Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0102-C0001
Номер на проект: CO/STF/101/10.06.2008
Наименование: Миниатюрен спектрорадиометър и нестандартно оборудване за неговата изработка
Бенефициент: " КОНССПЕКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.05.2009
Начална дата: 16.05.2009
Дата на приключване: 18.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Миниатюрен спектрорадиометър и нестандартно оборудване за неговата изработка
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Дейности свързани със закупуване на активи
Дейности свързани със закупуване на материали и консумативи
Изработване на оценки,бизнес планове,анализи,проучвания
Изработване на опитен образец
Изработване на промишлен дизайн
Изготвяне и разпространяване на рекламни материали.Изготвяне на интернет страница
Одит и визуализация на проекта
Дейности свързани с наемане на помещения за изследване,измерване,изпитване,изработка на опитен образец
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 701 BGN
Общ бюджет: 210 126 BGN
БФП: 188 504 BGN
Общо изплатени средства: 188 504 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 046 BGN
2011 162 457 BGN
2012 - 719 BGN
2013 719 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
188 504 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 140 BGN
2011 138 089 BGN
2012 - 611 BGN
2013 611 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 907 BGN
2011 24 369 BGN
2012 - 108 BGN
2013 108 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 276 BGN
Финансиране от бенефициента 22 677 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз