Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0095-C0001
Номер на проект: CO/STF/94/21.05.2008
Наименование: "Нов метод за повишаване на срока на експлоатация и носещата способност на конструкционни елементи със скрепителни отвори"
Бенефициент: "МАКСИМОВ КОНСУЛТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2009
Начална дата: 18.05.2009
Дата на приключване: 18.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: "Нов метод за повишаване на срока на експлоатация и носещата способност на конструкционни елементи със скрепителни отвори"
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Дейности свързани със закупуване на активи
Изготвяне на оценки,бизнес планове,анализи,проучвания
Изготвяне на икономическа,финансова и техническа оценка
Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания.Изработване на опитен образец
Изготвяне на промишлен дизайн,рекламни материали и интернет страница
Заявка за патент в САЩ,Русия и ЕС.Такси за регистрация
Наемане на изложбени площи,експерти и мултимедия.Участие в междунарадно изложение
Визуализация и одит на проекта
Дейности свързани със разходи за организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 369 216 BGN
Общ бюджет: 382 220 BGN
БФП: 343 998 BGN
Общо изплатени средства: 343 935 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 343 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 104 298 BGN
2012 239 637 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
343 935 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 292 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 88 653 BGN
2012 203 692 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
292 344 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 645 BGN
2012 35 946 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 590 BGN
Финансиране от бенефициента 41 024 BGN
Индикатори
Индикатор 1 увеличаване на равните възможности
Индикатор 2 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 3 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз