Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0482-C0001
Номер на проект: 08-23-396
Наименование: СГО-инициатор, партньор и двигател в местните политики
Бенефициент: Европейски колеж по икономика и управление
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да подобри знанията и уменията на неправителствения сектор за реализиране на местни политики и постигане на ефективно партньорство с местната администрация, използвайки механизмите на Структурните фондове на ЕС
Дейности: Организационен етап Първоначална среща на екипа; изготвяне на план за действие и организационни схеми; наемане на офис на проекта
Кръгла маса "Ролята на СГО в местните партньорства, проекти и политики" Провеждане на публичен форум - кръгла маса
Подбор на СГО - участници в обучения Набиране на представители на СГО, които ще вземат участие в предвидените обучения
Провеждане на обучения на тема "Издигане капацитета на СГО за усвояване на средствата от Структурни фондове на ЕС в изпълнение на местните политики" Провеждане на 4 еднотипни обучения в 4 различни града
Оформяне на интелектуалния продукт от проекта Селектиране на лекторския материал в хода на обученията и издаване на Наръчник за кандидатстване и усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС
Създаване на виртуален консултантски форум Създаване на Интернет страница, на която да бъде поместен Виртуален консултантски форум
Заключителна практико-приложна конференция Провеждане на Заключителна практико-приложна конференция, на която да се изнесат резултатите от постигнатото по проекта
Рекламна кампания, свързана с проекта Дейността е планирана в отговор на задължителните изисквания за публичност и прозрачност. Дейността включва: рекламни брошури, тефтери и химикали; 2 пресконференции; прессъобщения
Партньори
Партньори:
Международен образователен консултативен център
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 361 920 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен план за действие по проекта
Индикатор 2 Сключени граждански договори с екипа
Индикатор 3 Сключен договор за наем за 12 м.
Индикатор 4 Брой лица, посетили кръглата маса
Индикатор 5 Повишена степен на обединение на усилията на СГО и местната власт за постигане целите на местната политика
Индикатор 6 обособени групи участници в обученията
Индикатор 7 Избрани обучаеми за участие в обученията по проекта
Индикатор 8 Обучени лица
Индикатор 9 Проведени курсове на обучение по 4 модула всеки
Индикатор 10 брой отпечатани наръчници
Индикатор 11 Повишена степен на информираност на СГО и местната власт
Индикатор 12 брой посетители на Виртуалния консултантски форум
Индикатор 13 брой гости, посетили заключителната конференция
Индикатор 14 степен на удовлетвореност на участниците
Индикатор 15 брой разпростратени рекламни материали
Индикатор 16 бр. отпечатани брошури по проекта
Индикатор 17 бр. комплекти рекламни тефтери и химикали
Индикатор 18 бр. проведени пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз