Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0060-C0001
Номер на проект: 08-23-317/25.04.08
Наименование: Укрепване и повишаване на административния капацитет на структурите на Българска туристическа камара /БТК/
Бенефициент: Българска туристическа камара
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 03.09.2008
Дата на приключване: 03.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Този проект ще допринесе за развитието на капацитета на структурите на Българска туристическа камара и за подобряване на обмена на информация, добри практики и сътрудничеството между структурите на гражданското общество, медиите и държавната администрация на местно ниво.
Дейности: 1. Изготвяне на сравнителен анализ на добрите практики в развитието на туризма и ефективен диалог с държавната администрация в областта на туризма.
2. Изготвяне на наръчник на нормативните актове, касаещи дейността на структурите на БТК и членовете на камарата.
3. Подготовка и провеждане на цикъл от семинари, насочени към повишаване на практическите знания и умения на местни неправителствени организации в 4-те планови района.
4. Провеждане на дискусионни форуми за обмяна на добри практики в областта на туризма и сътрудничество между структурите на гражданското общество, държавната администрация и медиите на местно ниво в 4-те планови района.
5. Разработване и издаване на информационен справочник: "Добри практики на НПО, работещи в областта на развитието на туризма в България"
6. Разработване на електронно списание "Ролята на НПО в развитието на туризма"
7. Дейности по осигуряване на информация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 296 036 BGN
Общ бюджет: 246 267 BGN
БФП: 246 267 BGN
Общо изплатени средства: 215 929 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 246 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 59 207 BGN
2009 176 460 BGN
2010 - 19 738 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 929 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 209 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 50 326 BGN
2009 149 991 BGN
2010 - 16 778 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
183 540 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 881 BGN
2009 26 469 BGN
2010 - 2 961 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 389 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - изготвен анализ - разпечатан 300 бр.
Индикатор 2 по Д2 - изготвен наръчник -отпечатан 5000 бр.
Индикатор 3 По Д3 - проведе цикъл семинари в 4-те планови района
Индикатор 4 По Д4 - проведени дискусионни форуми в 4-те района
Индикатор 5 По Д5 - изработен отпечатан справочник на 2 езика в тираж 6000 бр.
Индикатор 6 по Д6 - разработено е-списание
Индикатор 7 По Д7 - публикувани прессъобщения; проведени интервюта; репортажи по ТВ; публикации в е-сипсание


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз