Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0010-C0001
Номер на проект: 07-23-279/20.11.2007
Наименование: Повишаване капацитета на Фондация „Проф. Джон Атанасов”
Бенефициент: Фондация „Проф. Джон Атанасов”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 06.02.2008
Дата на приключване: 06.02.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Този проект ще допринесе за развитието на капацитета на структурите на гражданското общество и за подобряване обмена на информация, добри практики и сътрудничеството между структурите на гражданското общество и държавната администрация на местно ниво
Дейности: 1. Изграждане на мрежа от регионални координатори.
2. Обучение на регионалните координатори в контекста на тяхната роля и функции по изпълнение на проекта.
3. Разработване и поддържане на интернет страница.
4. Разработване на програми за обучение.
5. Подготовка и провеждане на Лятна академия. по Управление на проекти.
6. Подготовка и провеждане на цикъл от обучения.
7. Органзиране и провеждане на 3 местни форума в 6-те района за планиране.
8. Подготовка и издаване на публикации.
9. Разработка на онлайн-варианти на подготвените курсове за електронно обучение.
10. Управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 281 400 BGN
Общ бюджет: 234 625 BGN
БФП: 234 625 BGN
Общо изплатени средства: 233 287 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 234 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 168 391 BGN
2009 54 559 BGN
2010 0 BGN
2011 10 337 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
233 287 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 199 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 143 133 BGN
2009 46 375 BGN
2010 0 BGN
2011 8 786 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
198 294 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 25 259 BGN
2009 8 184 BGN
2010 0 BGN
2011 1 551 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 993 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: наети 6 регионални офиси, инсталирана техника, връзка с централния офис в София
Индикатор 2 Дейност 2: 6 регионални координатори преминали през планираните курсове
Индикатор 3 Дейност 3: подготвени програма и материали за два 3-дневни курса
Индикатор 4 Дейност 3: подготвени програма и материали за един 5-дневен курс за обучение
Индикатор 5 Дейност 4: 10 обучени представители на неправителствени организации
Индикатор 6 Дейност 5: 25 обучени представители на неправителствени организации
Индикатор 7 Дейност 6: 20 присъстващи за форум / район на планиране
Индикатор 8 Дейност 7: печат в предвидения в бюджета тираж
Индикатор 9 Дейност 8: съдържана информация, графичен дизайн
Индикатор 10 Дейност 9: брой курсове, експертна оценка за качество на курсовете
Индикатор 11 Дейност 10: бюджет на проекта
Индикатор 12 Дейност 10: времеви план на дейностите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз