Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0005-C0001
Номер на проект: 07-23-188/20.11.2007
Наименование: Ефективност и Капацитет за Изграждане на Партньорства „Места - Струма” Е К И П „Места - Струма”
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Местна агенция за икономическо развитие - Разлог"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 04.02.2008
Дата на приключване: 04.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Развитие на капацитета на структурите на гражданското общество в региона, обхващащ 14 общини по поречието на реките Места и Струма и постигане на ефективни партньорства за активно включване на НПО сектора в процесите на вземане на решения, координация и взаимодействие с администрацията и за реализиране на успешни организационни, местни и регионални стратегии и политики.
Дейности: 1. Пресконференция за обявяване на началото на проекта.
2. Проучване на съществуващите СГО в 14-те целеви общини.
3. Създаване на база данни за съществуващите СГО в 14-те целеви общини.
4. Оценка на съществуващия капацитет и нуждата от изграждане на допълнителен на СГО в 14-те целеви общини.
5. Разработване и отпечатване на доклад.
6. Разработване на обучителна методология.
7. Провеждане на серия от обучения.
8. Разработка и поддръжка на уеб портал.
9. Разработване на месечен информационен бюлетин.
10. Онлайн консултации в реално време.
11. Работна среща между представители на СГО от целевите общини за изграждане на мрежа ЕКИП.
12. Кръгла маса с представители на медиите, институциите и СГО от целевия регион.
13. Организиране на заключителна конференция.
14. Дейности за осигуряване публичност на проекта.
15. Управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 504 BGN
Общ бюджет: 162 510 BGN
БФП: 162 510 BGN
Общо изплатени средства: 162 510 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 79 977 BGN
2009 60 961 BGN
2010 0 BGN
2011 21 573 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 510 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 67 980 BGN
2009 51 816 BGN
2010 0 BGN
2011 18 337 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 133 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 997 BGN
2009 9 144 BGN
2010 0 BGN
2011 3 236 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 377 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз