Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0075-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/003-01
Наименование: Културно-туристическо Развитие с Европейска Перспектива за Обновяване на Старите Твърдини “КРЕПОСТ”
Бенефициент: Сдружение “Клуб “Отворено общество” Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 22.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е обмяна на опит, ноу-хау и най-добри практики за развитие на туризма и маркетинг на дестинациите, чрез междурегионална партньорска мрежа в ЕС.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: ОРГАНИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ
ДЕЙНОСТ 2: ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧК
ДЕЙНОСТ 3: ТУИНИНГ
ДЕЙНОСТ 4 ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИ И УЧЕБНИ ПОСЕЩЕНИЯ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ ПО ПРОЕКТА.
ДЕЙНОСТ 5 ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА УКРЕПЕНИЯ ГРАД ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ И ОПИТЪТ НА ОБЩИНА АРЕЦО, ИТАЛИЯ И ОБЩИНА ТАРШИН, МАЛТА
ДЕЙНОСТ 6 РАЗРАБОТВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДЕЙНОСТ 7 СЪЗДАВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И МУЛТИМЕДИЕН КАТАЛОГ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, АТРАКЦИИ И МАРШРУТИ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДЕЙНОСТ 9 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА И СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ КЛУБ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО, ОБЩИНА В. ТЪРНОВО, ОБЩИНА ТАРШИН И ОБЩИНА АРЕЦО
ДЕЙНОСТ 8 ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПАРТНЬОРСТВО НА ТРИТЕ ОБЩИНИ И УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА В. ТЪРНОВО В АСОЦИАЦИЯТА НА УКРЕПЕНИТЕ ГРАДОВЕ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 287 368 BGN
Общ бюджет: 55 368 BGN
БФП: 55 368 BGN
Общо изплатени средства: 56 421 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 57 474 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 053 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 421 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 48 853 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 895 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 958 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 621 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 158 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 463 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 обменени иновативни практики, приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, към които проектът има отношение
Индикатор 3 Реализирани проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 Брой на участниците в междурегионални събития
Индикатор 5 Брой на междурегионалните събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз