Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/006-02
Наименование: „Добрите практики на провинция Катания – стимул за община Ямбол в развитието на туризма”
Бенефициент: Българска асоциация на туристическите агенции
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Насърчаване обмяната на добри практики и ноу-хау между община Ямбол и провинция Катания в развитието на туризма на базата на културните и природните ресурси на двата региона
Дейности: Дейност 1 Подготовка за изпълнение на проекта
Дейност 2 Провеждане на конференция «Добри практики на Ямбол и Катания в развитието на туризма»
Дейност 3 Провеждане на два обучителни семинара «Политика на управление на културните и природни атракции за успешното развитие на туризма» и «Изграждане на успешни партньорства за маркетинг на дестинацията»
Дейност 4 Анализ на добрите практики и постижения (benchmarking) на провинция Катания в областта на културния туризъм и разработване на модел за внедряването им в политиката и практиката на община Ямбол
Дейност 5 Учебно посещение на български представители в провинция Катания
Дейност 6 Разработване на стратегия и маркетингова програма за развитието на културния туризъм в община Ямбол
Дейност 7 Изпълнение на иновационни пилотни проекти за маркетинг на дестинацията
Дейност 8 Инфо тур в Ямбол и региона за туроператори
Изпълнение на дейност 10. Осигуряване на информация и публичност
Изпълнение на дейност 9. Провеждане на заключителна конференция.
Изпълнение на дейност 11. Отчитане, вътрешен контрол и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 229 490 BGN
Общ бюджет: 218 721 BGN
БФП: 218 721 BGN
Общо изплатени средства: 217 541 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 218 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 183 592 BGN
2011 35 129 BGN
2012 - 1 180 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
217 541 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 185 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 156 053 BGN
2011 29 859 BGN
2012 - 1 003 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
184 910 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 539 BGN
2011 5 269 BGN
2012 - 177 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 631 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество..
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта=
Индикатор 3 проекти за междурегионално сътрудничество.
Индикатор 4 участници в междурегионални събития.
Индикатор 5 междурегионални събития, организирани за обмяна на опит..
Индикатор 6 B%&&+@ разработени стратегически и политически документи на базата на обменени добри практики
Индикатор 7 __)@!# организации, повлияни от междурегионалното сътрудничество


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз