Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0510-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ЕО-ДЕНТ" ООД"
Бенефициент: "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ЕО-ДЕНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2014
Начална дата: 30.06.2014
Дата на приключване: 06.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ЕО-ДЕНТ" ООД"
Дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на основно и спомагателно оборудване за стоматологична диагностика и стоматологично лечение
Отчитане на дейностите за изпълнение на проекта
Извършване на дейности за визуализация.
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация за БГВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 636 730 BGN
Общ бюджет: 1 209 964 BGN
БФП: 604 982 BGN
Общо изплатени средства: 636 729 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 604 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 636 729 BGN
636 729 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 514 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 541 220 BGN
541 220 BGN
В т.ч. Национално финансиране 90 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 95 509 BGN
95 509 BGN
Финансиране от бенефициента 636 730 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Брой инсталирани ВЕИ мощности в „ДЦ ЕО Дент“ ООД – Соларна инсталация за БГВ
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия(%)
Индикатор 7 (Д) Изработени материали за визуализация
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 9 (Д) Изготвени технически и финансов отчет за изпълнение на проекта
Индикатор 10 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз