Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0512-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на "Шелби България" ЕООД"
Бенефициент: "Шелби България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2014
Начална дата: 30.06.2014
Дата на приключване: 30.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност на "Шелби България" ЕООД"
Дейности: Дейност 1 Провеждане на енергиен одит
Дейност 2 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Дейност 3 Реконструкция на сградни инсталации
Дейност 4 Реконструкция на система за загряване на водата на вътрешен плувен басейн на хотела
Дейност 5 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
Алфи Хурсулиди Катацкевастики
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 223 119 BGN
Общ бюджет: 436 780 BGN
БФП: 218 390 BGN
Общо изплатени средства: 218 390 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 218 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 218 390 BGN
218 390 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 185 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 185 632 BGN
185 632 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 32 759 BGN
32 759 BGN
Финансиране от бенефициента 223 119 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Общо енергийни спестявания на година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз