Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0456-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "АДЛ" ЕООД - гр. Пловдив"
Бенефициент: "АДЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "АДЛ" ЕООД - гр. Пловдив"
Дейности: Дейност 1 Провеждане на енергиен одит
Дейност 2 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Дейност 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на климатичен термопомпен агрегат MAXA CDA 325 модулен с цифрово управление комплект
Дейност 4 Доставка и въвеждане в експлоатация на слънчева инсталация TSS М200 за битова гореща вода (БГВ)
Дейност 5 Доставка и въвеждане в експлоатация на въртяща се подготвителна маса за бърза смяна на инструментите за машина за топъл печат (Chase changer за SP 102 BMA Autoplaten press № 057105803)
Дейност 6 Доставка и въвеждане в експлоатация на Подаващ модул Handyfeeder-- 1 бр. и модул за плазмено обработване PT-200 с 2 дюзи - 2 бр. за производствена машина за сгъване и лепене
Дейност 7 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕНЕРКОН"
"Проклима-2" ООД
Бобст Ме СА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 242 744 BGN
Общ бюджет: 485 487 BGN
БФП: 242 744 BGN
Общо изплатени средства: 242 744 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 242 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 242 744 BGN
242 744 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 206 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 206 332 BGN
206 332 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 36 412 BGN
36 412 BGN
Финансиране от бенефициента 242 744 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Среден брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Общо енергийни спестявания на година
Индикатор 9 (Д) Общо потребление на енергия
Индикатор 10 (Д) Икономии на емисии CO2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз