Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0496-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ЕНОПТА" ЕООД
Бенефициент: "ЕНОПТА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ЕНОПТА" ЕООД
Дейности: Извършване на енергиен одит
Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването по проекта
Дейност 2 Дейности по визуализация на проекта
Дейност 3 Дейности по приключване и отчитане на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
СИЕНСИС АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 253 550 BGN
Общ бюджет: 507 100 BGN
БФП: 253 550 BGN
Общо изплатени средства: 253 550 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 253 550 BGN
253 550 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 215 518 BGN
215 518 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 38 033 BGN
38 033 BGN
Финансиране от бенефициента 253 550 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 5 (Д) Доставено, монтирано и въведено в експлоатация ново оборудване(брой ДМА)
Индикатор 6 (Д) Изработени и поставени материали за визуализация на проекта
Индикатор 7 (Д) Изготвен финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта.
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 9 (Д) очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 10 (Д) нарастване на производствения капацитет на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз