Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0413-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в "АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН" АД"
Бенефициент: "АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 05.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в "АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН" АД"
Дейности: дейност 6 Саниране на промишлени сграда 1 и сграда 2.
Отоплителна инсталация
Разходи за извършване на енергиен одит
дейност 5 Саниране на промишлена сграда 3
дейност 8 Визуална идентификация и популяризиране на проекта
Саниране на: сграда „Охрана”
дейност 7 Подмяна на мотокар
дейност 9 Управление и отчитане на проекта
дейност 3 Саниране на: административна сграда
дейност 2 Изготвяне на инвестиционен проект по ЗУТ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
АПЕКС - СЕРВИЗ ООД
Елфи ООД
Красбивал
Нова линия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 398 015 BGN
Общ бюджет: 771 811 BGN
БФП: 385 905 BGN
Общо изплатени средства: 385 905 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 385 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 385 905 BGN
385 905 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 328 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 328 020 BGN
328 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 57 886 BGN
57 886 BGN
Финансиране от бенефициента 398 015 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Индикатор 4: очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) очаквана стойност на общо намаляване на потреблението на енергия за единица продукция, в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз