Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0400-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в предприятие "СЕЛТ" ООД""
Бенефициент: "СЕЛТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 17.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в предприятие "СЕЛТ" ООД"
Дейности: Дейност 1.2. по мярка 2: Подмяна на съществуващ бутален компресор с нов винтов с честотно управление
Дейност 1.3. по мярка 3: Подмяна на съществуващата осветителна инсталация на производствено помещение
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 : Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Извършване на дейности по препоръчаните от енергийния одитор мерки: Дейност 1.1. по мярка 1: Доставка и монтаж на Мелница и класификатор за смилане и класификация на метален прах
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
"Каммартон България" ЕООД
CZBA S.r.o
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 333 637 BGN
Общ бюджет: 667 273 BGN
БФП: 333 637 BGN
Общо изплатени средства: 333 637 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 333 637 BGN
333 637 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 283 591 BGN
283 591 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 50 045 BGN
50 045 BGN
Финансиране от бенефициента 333 637 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Доставени и въведени в експлоатация енергоспестяващи активи
Индикатор 4 (Д) Изработени материали за визуализация на проекта
Индикатор 5 (Д) Изготвен и подаден финален отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 6 (Д) Разкрити работни места по проекта
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз