Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0495-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Нови технологии за по-висока енергийна ефективност в СМДЛ "Кандиларов" ООД"
Бенефициент: "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Кандиларов" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Нови технологии за по-висока енергийна ефективност в СМДЛ "Кандиларов" ООД"
Дейности: Дейност 1 Подмяна на лабораторно оборудване
Дейност 2 Доставка и монтаж на лабораторно оборудване за секторите: Хематология, Микробиология и PCR анализ
Дейност 3 Доставка и монтаж на 5 броя децентрализирани термопомпени системи въздух-въздух в Лаборатория Младост
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Отчитане на проекта.
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 309 368 BGN
Общ бюджет: 618 737 BGN
БФП: 309 368 BGN
Общо изплатени средства: 309 368 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 309 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 201 089 BGN
2015 108 279 BGN
309 368 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 262 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 170 926 BGN
2015 92 037 BGN
262 963 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 163 BGN
2015 16 242 BGN
46 405 BGN
Финансиране от бенефициента 309 368 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Въведени в експлоатация енергоспестяващи активи в предприятието
Индикатор 6 (Д) Изработени материали за визуализация на проекта
Индикатор 7 (Д) Брой новооткрити работни места
Индикатор 8 (Д) Подаден финален финансов и технически отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия.
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз