Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0398-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Шивашки цех в гр. Дупница"
Бенефициент: ЕТ "ЙОРДАН СТАНОЙКОВ - ДАНИ М"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Шивашки цех в гр. Дупница"
Дейности: Изпълнение на Дейност 1: Визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 2: Изпълнение на СМР – инвестиции в намаляване енергоемкостта на сградния фонд
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Георги Георгиев - Валира"
Юнуз ООД
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 998 BGN
Общ бюджет: 245 301 BGN
БФП: 122 651 BGN
Общо изплатени средства: 122 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 122 651 BGN
122 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 104 253 BGN
104 253 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 18 398 BGN
18 398 BGN
Финансиране от бенефициента 128 998 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Два броя нови Прави Пълен Автомат шевни Машини
Индикатор 5 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Едноиглова права шевна Машина с троен транспорт, тежък клас.
Индикатор 6 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Едноиглова бутилкова шевна Машина с троен транспорт.
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Едноиглова шевна Машина – ръкавен тип, с троен транспорт.
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания вследствие на СМР: Топлинно изолиране на външни стени. Подмяна на част от дограмата Изграждане на соларна инсталация със слънчеви колектори за осигуряване на нуждите от БГВ
Индикатор 9 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 (Д) Инвестиции в енергоемкостта на сградния фонд
Индикатор 11 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 14 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз