Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0446-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМИ" ООД"
Бенефициент: "ЕМИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМИ" ООД"
Дейности: Визуализация на проекта
Изпълнение на предвидените мерки съгласно дадените препоръки в енергийния одит.
Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 522 BGN
Общ бюджет: 179 013 BGN
БФП: 89 507 BGN
Общо изплатени средства: 89 507 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 89 507 BGN
89 507 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 76 081 BGN
76 081 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 13 426 BGN
13 426 BGN
Финансиране от бенефициента 98 522 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Създадени инвестиции
Индикатор 6 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 7 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия -


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз