Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0502-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на СД "Зоната-Нацкови и СИЕ", чрез подобряване на енергийната ефективност"
Бенефициент: СД "ЗОНАТА – НАЦКОВИ И СИЕ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на СД "Зоната-Нацкови и СИЕ", чрез подобряване на енергийната ефективност"
Дейности: Дейност 1.1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „ИНТЕГРИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕНОС НА ДАННИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ УСЛУГИ“
Дейност 1.2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на децентрализиранa термопомпенa системa въздух-въздух.
Дейност 2: Визуализация на проекта
Дейност 3: Отчитане на проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Кристини”ООД-
Ексергия Макс ЕООД
Лорен Нетуъркс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 606 765 BGN
Общ бюджет: 1 213 530 BGN
БФП: 606 765 BGN
Общо изплатени средства: 606 765 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 606 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 394 397 BGN
2015 212 368 BGN
606 765 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 515 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 335 238 BGN
2015 180 513 BGN
515 750 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 160 BGN
2015 31 855 BGN
91 015 BGN
Финансиране от бенефициента 606 765 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Доставени, монтирани и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 6 (Д) Материали за визуализация на проекта
Индикатор 7 (Д) Подаден финален отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия.
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия.
Индикатор 10 (Д) Разкриване на нови работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз