Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0384-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност в "Биптан" ЕООД"
Бенефициент: "Биптан"ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност в "Биптан" ЕООД"
Дейности: Дейност 1- Извършване на строително-ремонтните дейности
Дейност 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на термопомпена система за отопление и охлаждане
Дейност 3 - Визуализация на проекта
Дейност 4 – Отчитане на проекта
Дейност 5-Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
"Хоталич" ЕООД
РГС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 214 313 BGN
Общ бюджет: 422 159 BGN
БФП: 211 080 BGN
Общо изплатени средства: 211 080 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 211 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 211 080 BGN
211 080 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 179 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 179 418 BGN
179 418 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 31 662 BGN
31 662 BGN
Финансиране от бенефициента 214 313 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Брой проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 5 (Д) Изготвен енергиен доклад от обследване за енергийна ефективност
Индикатор 6 (Д) Извършено Саниране на производствни сгради.
Индикатор 7 (Д) Поставени обозначителни материали за визуализация и публичност на проекта – табела, стикери
Индикатор 8 (Д) Подаден финален отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз