Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0488-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност на ЕТ "НОВЕМА-ЦАНКО ЦАНЕВ"
Бенефициент: ЕТ "НОВЕМА-ЦАНКО ЦАНЕВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: "Инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност на ЕТ "НОВЕМА-ЦАНКО ЦАНЕВ"
Дейности: Дейност 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване.
Дейност 1.1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Флексопечатна машина.
Дейност 1.2. Подмяна на съществуваща осветителна инсталация.
Дейност 2. Изготвяне на визуализационни материали
Дейност 3. Изготвяне на Финален отчет
Извършване на енергиен одит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
Сома ООД
МАРКЕЛА - КРАСИМИР НИКОЛОВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 905 786 BGN
Общ бюджет: 1 811 572 BGN
БФП: 905 786 BGN
Общо изплатени средства: 905 786 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 905 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 905 786 BGN
905 786 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 769 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 769 918 BGN
769 918 BGN
В т.ч. Национално финансиране 135 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 135 868 BGN
135 868 BGN
Финансиране от бенефициента 905 786 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Изготвени визуализационни материали
Индикатор 7 (Д) Прогнозна стойност на извършените инвестиции в активи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз