Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0401-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Мерки на "АРСТ" ООД в подкрепа на зелената икономика на България"
Бенефициент: "АРСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: "Мерки на "АРСТ" ООД в подкрепа на зелената икономика на България"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване Дейност 1.1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC машина за лазерно рязане с фибро източник
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Дейност 1.4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация за БГВ
Дейност 1.2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Електро-хидравличен абкант
Дейност 1.3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мотокар
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Отчитане на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 795 213 BGN
Общ бюджет: 1 590 425 BGN
БФП: 795 213 BGN
Общо изплатени средства: 795 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 795 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 795 213 BGN
795 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 675 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 675 931 BGN
675 931 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 119 282 BGN
119 282 BGN
Финансиране от бенефициента 795 213 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Доставени и въведени в експлоатация енергоспестяващи активи
Индикатор 6 (Д) Изработени материали за визуализация на проекта
Индикатор 7 (Д) Прогнозна стойност на извършените инвестиции в активи
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 10 (Д) (2) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 11 (Д) Нови услуги предложени от предприятието
Индикатор 12 (Д) Открити нови работни места
Индикатор 13 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз