Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0425-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „АЛ и КО” АД"
Бенефициент: „АЛ и КО” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „АЛ и КО” АД"
Дейности: Дейност 1 Саниране на производствена сграда 1 /Централна сграда/, Саниране на производствена сграда 2 /Център масла и гуми/
Дейност 2 Реконструкция на компресорна станция за компресиран природен газ
Дейност 5: Разходи за извършване на енергиен одит
Дейност 6 Визуална идентификация и популяризиране на проекта
Дейност 4: Термопомпена инсталация „вода-вода”
Дейност 3 Реконструкция на смукателна вентилация на линия за производство на греси
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД
ЛОРА-5- МАРИЯ БАХНЕВА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 421 788 BGN
Общ бюджет: 998 646 BGN
БФП: 421 592 BGN
Общо изплатени средства: 421 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 421 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 274 000 BGN
2015 147 592 BGN
421 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 358 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 232 900 BGN
2015 125 453 BGN
358 353 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 100 BGN
2015 22 139 BGN
63 239 BGN
Финансиране от бенефициента 577 055 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 7 (Д) очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 8 (Д) Създадени инвестиции със средства от безвъзмезна финансова помощ- общо
Индикатор 9 (Д) Проекти в подкрепа на бизнеса предприемачеството и новите технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз