Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0437-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "ХЕРБ СИСТЕМТЕХНИК - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД"
Бенефициент: "ХЕРБ СИСТЕМТЕХНИК - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "ХЕРБ СИСТЕМТЕХНИК - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД"
Дейности: Изпълнение на Дейност 1: Извършване на строително-монтажни работи на производствени сгради 1, 2, 3 и 5 - Поддейност 1. Извършване на СМР на производствена сграда 1
Изпълнение на Дейност 1: Извършване на строително-монтажни работи на производствени сгради 1, 2, 3 и 5 - Поддейност 2. Извършване на СМР на производствена сграда 2
Изпълнение на Дейност 1: Извършване на строително-монтажни работи на производствени сгради 1, 2, 3 и 5 - Поддейност 3. Извършване на СМР на производствена сграда 3
Изпълнение на Дейност 1: Извършване на строително-монтажни работи на производствени сгради 1, 2, 3 и 5- Поддейност 4. Извършване на СМР на производствена сграда 5
Изпълнение на Дейност 2: Дейности по визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Енемона" АД
"Дия Арт" ЕООД
Политехникс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 323 536 BGN
Общ бюджет: 646 996 BGN
БФП: 323 498 BGN
Общо изплатени средства: 323 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 323 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 210 298 BGN
2015 113 199 BGN
323 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 274 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 178 754 BGN
2015 96 219 BGN
274 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 545 BGN
2015 16 980 BGN
48 525 BGN
Финансиране от бенефициента 323 536 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз