Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0366-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване не енергийната ефективност в "Хлебозавод Хаджи Димитър" ООД"
Бенефициент: ХЛЕБОЗАВОД "ХАДЖИ ДИМИТЪР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: "Повишаване не енергийната ефективност в "Хлебозавод Хаджи Димитър" ООД"
Дейности: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна система за отопление на вода за собствени нужди
Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ДОЗИРАНЕ И КОНТРОЛ НА СУРОВИНИ
Осигуряване на публичност и информиране
Подготовка на финален отчет по проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕНЕРКОН"
ИСАВ - 1
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 540 BGN
Общ бюджет: 275 080 BGN
БФП: 137 540 BGN
Общо изплатени средства: 137 540 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 137 540 BGN
137 540 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 116 909 BGN
116 909 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 20 631 BGN
20 631 BGN
Финансиране от бенефициента 137 540 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз