Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0379-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на производствено-административната сграда на "ПОЛИТЕРМ" ООД"
Бенефициент: "ПОЛИТЕРМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на производствено-административната сграда на "ПОЛИТЕРМ" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 7. Закупуване на газокар
Дейност 8. Доставка и поставяне на материалите за визуализация
Дейност 6. Извършване на строително ремонтните дейности по производствено административната сграда
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БАЛКАНКАР - РЕКОРД" АД
ХАС - СТРОЙ
ГЕОЦВЕТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 454 BGN
Общ бюджет: 362 290 BGN
БФП: 181 145 BGN
Общо изплатени средства: 181 145 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 181 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 181 145 BGN
181 145 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 153 973 BGN
153 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 27 172 BGN
27 172 BGN
Финансиране от бенефициента 188 454 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз