Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0370-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "77 К" ООД"
Бенефициент: "77 К" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "77 К" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фолираща машина за опаковка на пластмасови бутилки
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на слънчева инсталация за битова гореща вода.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕС ПИ ВИ" ООД
"ЕНЕРКОН"
Венто -К ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 291 BGN
Общ бюджет: 71 082 BGN
БФП: 35 541 BGN
Общо изплатени средства: 35 541 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 35 541 BGN
35 541 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 30 210 BGN
30 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 5 331 BGN
5 331 BGN
Финансиране от бенефициента 36 291 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Въведени в експлоатация нови машини и оборудване
Индикатор 7 (Д) Доставка и въвеждане в експлоатация на СЛИН за БГВ
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепеното предприятие
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепеното предприятие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз