Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0350-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на Геотон бетонови изделия" ООД"
Бенефициент: "ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 26.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на Геотон бетонови изделия" ООД"
Дейности: Закупуване, доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела и ЕПРА
Извършване на енергиен одит
Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на бетонови продукти
Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕНЕРКОН"
АМЕ ГМБХ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 469 863 BGN
Общ бюджет: 939 726 BGN
БФП: 469 863 BGN
Общо изплатени средства: 469 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 469 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 305 411 BGN
2015 164 452 BGN
469 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 399 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 259 599 BGN
2015 139 784 BGN
399 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 812 BGN
2015 24 668 BGN
70 479 BGN
Финансиране от бенефициента 469 863 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 7 (Д) Годишна икономия на електроенергия след въвеждане на ЕСМ
Индикатор 8 (Д) Годишна икономия на електроенергия след въвеждане на ЕСМ 01
Индикатор 9 (Д) Годишна икономия на електроенергия след въвеждане на ЕСМ 02
Индикатор 10 (Д) Общото намаление на количеството емисии на CO2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз