Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0377-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Устойчиво развитие на "Полигруп" ООД чрез внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в предприятието"
Бенефициент: "ПОЛИГРУП" - ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 30.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: "Устойчиво развитие на "Полигруп" ООД чрез внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в предприятието"
Дейности: Дейност 2: Доставка на нова високоефективна линия за трислойна екструзия
Дейност 1: Доставка на енергоспестяващо осветление в производствен цех „Екструдери”
Дейност 5: Независим финансов одит
Разходи за извършване на енергиен одит
Дейност 4: Осигуряване на публичност и визуализация
Дейност 3: Доставка на нова високоефективна линия за производство на торби с издърпваща се връзка
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Хосокава-Алпине" АГ
"ЕНЕРКОН"
ТД-ЕЛ-04 - ТОМА КИРКОВ
Wiku Plastic Gmbh
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 739 879 BGN
Общ бюджет: 3 479 757 BGN
БФП: 1 739 879 BGN
Общо изплатени средства: 1 739 879 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 739 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 739 879 BGN
1 739 879 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 478 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 478 897 BGN
1 478 897 BGN
В т.ч. Национално финансиране 260 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 260 982 BGN
260 982 BGN
Финансиране от бенефициента 1 739 879 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 (Д) Енергийно-ефективни технологии (производствено оборудване), внедрени в предприятието
Индикатор 4 (Д) Енергийно-ефективни решения, внедрени в производствените помещения (енергийно-ефективно осветление
Индикатор 5 (Д) Извършен независим финансов одит на проекта
Индикатор 6 (Д) Поставено информационно табло за проекта по време на изпълнението
Индикатор 7 (Д) Поставена постоянна разяснителна табела до 6 месеца след приключване на проекта
Индикатор 8 (Д) Поставени стикери за визуализация на закупеното по проекта
Индикатор 9 (Д) Очаквани годишни икономии на електроенергия в резултат от изпълнение на заложените ЕС
Индикатор 10 (Д) Очаквано намаление на количеството емисии на CO2
Индикатор 11 (Д) Постигната обща специфична икономия на енергия на инвестиран лев в резултат от изпълнение на заложените ЕСМ
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 13 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 14 (Д) Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз