Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0025-C0001
Номер на проект: A13-22-25
Наименование: Областна администрация Варна - компетентност в услуга на гражданите
Бенефициент: Областна администрация Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 19.05.2014
Дата на приключване: 19.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране дейността на администрацията чрез повишаване квалификацията на служителите и използване на структуриран подход за постигане на резултати, които да повишат ползата на клиентите и обществото
Дейности: 6. Дейности за информация и публичност
2. Обучение по руски език – начално ниво
4. Компютърно обученияе
5. Обучения, проведени от Института по публична администрация
3. Обучения за придобиване на ключови компетентности
1. Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРИКА 3М
Александър Бизнес Център - АВС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 000 BGN
Общ бюджет: 60 217 BGN
БФП: 60 217 BGN
Общо изплатени средства: 20 851 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 000 BGN
2015 6 851 BGN
20 851 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 900 BGN
2015 5 824 BGN
17 724 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 100 BGN
2015 1 028 BGN
3 128 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) договори
Индикатор 2 (Д) протоколи от срещи
Индикатор 3 (Д) обучени служители
Индикатор 4 (Д) 3 обучени служители
Индикатор 5 (Д) проведена тръжна процедура
Индикатор 6 (Д) 4 обучени служители
Индикатор 7 (Д) 5 обучени служители
Индикатор 8 (Д) Организиране на пресконференции
Индикатор 9 (Д) Изработка на информационни брошури
Индикатор 10 (Д) Изработка на банер за сайта на администрацията
Индикатор 11 (Д) Изработка на семинарни папки
Индикатор 12 (Д) Изработка на химикали
Индикатор 13 (Д) Изработка на блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 14 (Д) 5 Изработка на блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 15 (Д) Изработка на заявления за обучение на служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз