Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0041-C0001
Номер на проект: А13-22-41
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО
Бенефициент: Областна администрация Хасково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 10.05.2014
Дата на приключване: 10.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата на служителите на администрацията за качествено обслужване на гражданите и бизнеса и ефективно прилагане на политики за постигане на устойчиво развитие в област Хасково
Дейности: 6. Провеждане на специализирано обучение за работа с деловодна система „АКСТЪР ОФИС”.
7. Осигуряване на информация и публичност.
1. Организация, управление и отчитане на проекта.
4. Провеждане на чуждоезиково обучение.
5. Провеждане на групово обучение по ключова компетентност.
3. Провеждане на индивидуални обучения от ИПА.
2. Подготовка и провеждане на процедури съгласно ЗОП и избор на изпълнители.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 929 BGN
Общ бюджет: 27 061 BGN
БФП: 27 061 BGN
Общо изплатени средства: 27 061 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 786 BGN
2015 21 275 BGN
27 061 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 918 BGN
2015 18 084 BGN
23 002 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 868 BGN
2015 3 191 BGN
4 059 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз