Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1567-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-08011
Наименование: "Откриване на кафе-аперитив"
Бенефициент: ЕТ "ИПЕТ-2013 - ИВАНКА ПЕТКАНСКА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 01.04.2014
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Подобряване на живота чрез създаване на заетост – стартиране на собствен бизнес
Дейности: Назначаване на екип за управление на проекта и наемане на персонал Екипът за организация и управление се състои от ръководител и счетоводител, които ще бъдат наети с граждански договор. Персоналът се състои от самонаетото лице (управител) и другото наето лице (барман), които ще работят по трудов договор. Счетоводителят на проекта, който ще извършва и счетоводството на фирмата, ще изготви съответните договори.
Доставка на касов апарат За започване на търговска дейност е необходим касов апарат. Ще бъде закупен от специализирана фирма, с която ще се подпише договор за сервизно обслужване.
Доставка на кафеавтомат Кафемашината е пряко необходима за дейността на кафе-аперитива. Избрания модел е кафеавтомат, техническите характеристики са описани във формата за представяне на остойностени технически спецификации (мощност 1400w, налягане 15 bar)
Доставка и монтаж на климатик Климатикът е пряко необходим за стартирането на дейността на кафе – аперитива, тъй като за да има клиенти в помещението трябва да се осигури оптимална температура. При избора на модела са спазени екологичните критерии: икономично потребление на енергия (енергиен клас А/А), ниско ниво на шум (до 20 db), ниски допълнителни разходи, 5-годишна гаранция на компресора. В цената са включени доставката и монтажа.
Доставка на телевизор Телевизора е пряко необходим за иновативните подходи за привличане на клиенти – организиране на колективно гледане и обсъждане на телевизионни предавания – (футболни мачове, филми, концерти, публицистични предавания и други). Избраният модел (3D LED) притежава всички екстри, така че да бъде интересен и актуален през следващите пет години.
Доставка на фризер Фризера е необходим за съхранението на някои стоки, които ще бъдат продавани, затова той е пряко необходим за стартиране на дейността на кафе аперитива. Избрания модел е икономичен (eнергиен клас А+) и удобен (ракла).
Доставка на 5 маси и 20 стола За да може да започне дейността на кафе аперитива е необходимо закупуването на 5 маси и 20 стола. Те са стандартни здрави, удобни, красиви и лесни за почистване за да могат да се запазят за дълго време, и са изработени според европейските стандарти за безопасни мебели за човешкото здраве.
Доставка на 2 дивана За успешната дейност на новосъздаденото предприятие (кафе – аперитива) е от изключителна важност обстановката и уюта в самото помещение. Затова е необходимо да бъдат доставени 2 дивана, които да придадат завършен и уютен вид на помещението. За да могат да се запазят за дълго време е необходимо да са здрави, изработени от качествена еко кожа и дамаска, лесни за поддържане и изработени според европейските стандарти за безопасни мебели за човешкото здраве.
Доставка на стока за кафе - аперитива Подбрани са най- важните стоки, без които заведението не може да започне дейност и е заложено на количества, които да бъдат продадени през трите месеца на проекта. Общото количество за 3-те месеца е: 18кг. кафе; 60 каси бира; 60 каси безалкохолни напитки; 90 стекчета минерална вода; 33 стекчета студен чай; 900 броя нес кафе „3в1”; 120 пакетчета ядки; 30 кг. луканка, 18 кг. кашкавал и 180 бутилки алкохол. Общото количество ще бъде закупено на 3 пъти съответно през трите месеца на проекта. Месечните количества са съответно: 6 кг. кафе; 20 каси бира; 20 каси безалкохолни напитки; 30 стекчета минерална вода; 11 стекчета студен чай; 300 броя нес кафе „3в1”; 40 пакета ядки; 10 кг. луканка; 6 кг. кашкавал и 60 бутилки алкохол.
Дейности за информиране и публичност Дейността включва изработване и доставка на 2 броя информационни табели по образец на АЗ и поставянето им на видно място на входа и вътре в помещението на кафе- аперитива и 40 бр. стикери с логото на ЕС по образец на АЗ и поставянето им върху всеки уред от придобитото оборудване. Провеждане на пресконференция, на която ще бъдат поканени местните медии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 699 BGN
Общ бюджет: 18 764 BGN
БФП: 18 764 BGN
Общо изплатени средства: 18 764 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 210 BGN
2015 5 554 BGN
18 764 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 228 BGN
2015 4 721 BGN
15 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 981 BGN
2015 833 BGN
2 815 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз