Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0302-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиция в енергоспестяващи решения- инвестиция за зелена икономика"
Бенефициент: "Сикуест Рисърч енд Консултинг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Инвестиция в енергоспестяващи решения- инвестиция за зелена икономика"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Доставка на оборудване и софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Визуализация на дейностите по проекта.
Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХИЙТ КОНСУЛТ
Евриста
"ХБГ - 2000" ЕООД
Аскиа Джи Ем Би Ейч
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 698 BGN
Общ бюджет: 92 938 BGN
БФП: 37 175 BGN
Общо изплатени средства: 37 175 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 37 175 BGN
37 175 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 31 599 BGN
31 599 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 5 576 BGN
5 576 BGN
Финансиране от бенефициента 58 047 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Доставени нови настолни компютри
Индикатор 4 (Д) Доставени нови монитори
Индикатор 5 (Д) Доставени нови сървъри
Индикатор 6 (Д) Инсталиран нов софтуер
Индикатор 7 (Д) Доставени нови хладилни витрини за тестване
Индикатор 8 (Д) Енергопотребление
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 10 (Д) Енергоемкост на производството на единица продукция по продукти, обслужвани от три вида софтуер - 1 софтуер
Индикатор 11 (Д) Енергоемкост на производството на единица продукция по продукти, обслужвани от три вида софтуер - 2 софтуер
Индикатор 12 (Д) Енергоемкост на производството на единица продукция по продукти, обслужвани от три вида софтуер - 3 софтуер
Индикатор 13 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция / по продукти, обслужвани от три вида софтуер/ в подкрепените предприятия
Индикатор 14 (Д) Намаляване на емисиите на СО2
Индикатор 15 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 16 (Д) Новоткрити работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз