Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0310-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за устойчиво екологично развитие на Балкан Стийл Инженеринг ООД"
Бенефициент: "БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за устойчиво екологично развитие на Балкан Стийл Инженеринг ООД"
Дейности: Доставка на Линия за производство на студено огънати профили с височини: Н40, Н50 и вълнообразен W27
Доставка и монтаж на винтов маслен компресор с честотно управление
Визуализиране приноса на ЕС.
Осчетоводяване и отчитане на проекта.
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
„Атлас Копко България” ЕООД
"ЗММ-Победа" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 330 019 BGN
Общ бюджет: 660 039 BGN
БФП: 330 019 BGN
Общо изплатени средства: 330 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 330 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 330 019 BGN
330 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 280 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 280 516 BGN
280 516 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 49 503 BGN
49 503 BGN
Финансиране от бенефициента 330 019 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Доставени енергоспестяващи активи
Индикатор 6 (Д) Изработени стикери за визуализация, информационно табло
Индикатор 7 (Д) Прогнозна стойност на инвестиционните разходи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз