Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0308-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" АД"
Бенефициент: "ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" АД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Стартиране на договори с доставчици - уведомяване на избраните изпълнители за влизане в сила на предварително подписаните с тях договори, извършване на авансови плащания, когато е приложимо.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, оборудване, съоръжения
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация
Дейност 4 Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
СИ ДИ ЕЛ
НОВАТЕЛ
ТОДОР БУЛКИН И СИНОВЕ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 611 921 BGN
Общ бюджет: 1 223 841 BGN
БФП: 611 921 BGN
Общо изплатени средства: 611 918 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 611 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 390 000 BGN
2015 221 918 BGN
611 918 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 520 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 331 500 BGN
2015 188 631 BGN
520 131 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 500 BGN
2015 33 288 BGN
91 788 BGN
Финансиране от бенефициента 611 921 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Дейност 1 Стартиране на договори с доставчици - Сключени договори за доставка
Индикатор 7 (Д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, оборудване, съоръжения
Индикатор 8 (Д) Визуализация
Индикатор 9 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз